Uitnodiging Jaarvergadering De Rietvogels

Maandag 27 maart 2023, 20.00 uur in de Gasterije

Agenda:

 1. Opening
 2. Jaarverslag van de secretaris
 3. Jaarverslag van de penningmeester
 4. Verslag van de kascommissie
 5. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 6. Bestuurswijziging
  Aftredend: Ben Mulder; nieuw bestuurslid: Remo Rietman
  Het bestuur is nog op zoek naar kandidaten voor een kleine uitbreiding; graag even bellen met Ben: 06-24428102.
 7. Vaststellen contributies
 8. Sportaanbod: aerobics, biljarten, volleybal
 9. Activiteitenprogramma 2023
 • Jeu-de-boules toernooi: 16, 23 en 30 april
 • Dorpenvolleybaltoernooi: vrijdag 12 mei
 • Bijdrage aan In – en Ontspanningsweek 14 t/m 17 juni: darten, biljarten
 • Jeugd-sportactiviteit in de herfstvakantie
 • Biljarttoernooi in november.
 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 2. Rondvraag
 3. Sluiting