In deze tijd zijn burenhulp en saamhorigheid niet altijd meer vanzelfsprekend in dorpen zoals Gasteren. We kennen elkaar niet altijd meer en het lijkt wel of we het allemaal steeds drukker krijgen. Daarom hebben enkele dorpsgenoten in 2018 de dorpsorganisatie Gasteren Goed voor Elkaar opgericht. Omdat die bleek te voorzien in ervaren behoeften is eind 2021 besloten de activiteiten voort te zetten als Vereniging Gasteren Goed voor Elkaar.

De doelstelling van Gasteren Goed voor Elkaar is tweeledig. Het wil ontmoeten en verbinden tussen dorpsbewoners stimuleren. En het wil iedere dorpsbewoner die een hulpvraag heeft waarin niet direct kan worden voorzien door het eigen ‘netwerk’ (familie, vrienden, naaste buren) of bestaande professionele voorzieningen (thuiszorg, huishoudelijke hulp), in contact brengen met een dorpsgenoot die daar mogelijk wel in kan voorzien.

In de Brochure (klik HIER) kunt u lezen wat Gasteren Goed voor Elkaar wil zijn, wat ze voor u kan betekenen en hoe u haar kunt bereiken.

Bekijk het Jaarverslag over 2022 (klik HIER) om te zien hoe het afgelopen jaar verlopen is.

Klik HIER voor het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 maart 2023.