Een dorpsomgevingsplan is een visie van bewoners op de door hen gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het dorpsgebied. De ruimtelijke kwaliteiten, de identiteit van het dorpsgebied en de verwachtingen van bewoners werden achterhaald door een zogenoemd belevingsonderzoek. Door lokale deskundigheid van bewoners via een participatieve benadering te koppelen aan professionele deskundigheid van bijvoorbeeld een landschapsarchitect, ontstaat er inhoudelijk een beter plan, met draagvlak onder de bewoners.

Het ‘Dorpsomgevingsplan Gasteren’ kwam gereed in 2005 en vormt een belangrijk document voor Dorpsbelangen in het overleg met overheden, instellingen en de eigen achterban. Er worden uitvoeringsgerichte projecten uit afgeleid, de zgn. Lokale Agenda, voor de korte en de langere termijn. De uitvoeringskansen zijn mede afhankelijk van de beschikbaarheid van subsidies, de samenwerking met partners en waar dat nodig blijkt, de inzet van de bewoners.
Een dorpsomgevingsplan is bovenal een plan dat nooit af is en steeds om bijstelling vraagt naar de actualiteit.

In de afgelopen jaren zijn in het kader van de Lokale Agenda ondermeer de volgende projecten uitgevoerd.

• Planvorming en uitvoering van de parkeergelegenheid het Galgenriet aan het Balloërveld in 2012.
• Herinrichting van de parkeergelegenheid aan de Oudemolenseweg (Gasterense Duinen) eveneens in 2012.
Samen vormen deze parkeergelegenheden het Knooppunt Gasteren van het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL).

• Aanpassing van de straatverlichting in De Hoek.

• Interne verbouwing van het Dorpshuis de Gasterije.

• Planvorming voor en uitvoering van de stedenbouwkundige dorpsafronding bij de Bosakkers. Inmiddels zijn de negen woningen gerealiseerd en bewoond.

• Vernieuwing van het wegdek van de weg Gasteren – Anloo.

Klik hier voor de volledige tekst van het dorpsomgevingsplan Gasteren