Een belangrijk aspect van leefbaarheid in een dorp is saamhorigheid die eraan bijdraagt dat mensen er graag wonen en ook kunnen blijven wonen, omdat ze weten dat ze kunnen rekenen op medebewoners voor het geval ze eens hulp nodig hebben.

Met dit inzicht is begin 2018 in Gasteren een werkgroep “Zorgzaam Gasteren” opgericht om te onderzoeken hoe daar door dorpsbewoners zelf invulling aan kan worden gegeven. Zo zijn de plannen ontstaan voor een nieuwe dorpsorganisatie met de meer passende naam “Gasteren Goed voor Elkaar”. In oktober 2018 ging die van start met drie activiteiten:
de Huiskamer, het Dorpsloket, de Vervoerservice. En al snel volgde nog de Klussendienst.

In de drie jaren die volgden is van het Dorpsloket (verzorgd door stichting Attenta) heel weinig gebruik gemaakt en het werd daarom in 2021 opgeheven. Maar de overige activiteiten bleken aan te slaan en in ervaren behoeften te voorzien. De al bestaande club ‘Samen koken – Samen eten’ paste qua doelstelling heel goed bij die van Gasteren Goed voor Elkaar en heeft zich er daarom bij aangesloten.

Al deze activiteiten werden en worden uitgevoerd door dorpsgenoten die zich daarvoor als Vrijwilliger hebben aangemeld.

Gezien de deelname aan de bijeenkomsten van de Huiskamer en Samen koken – Samen eten, en het gebruik dat van de andere diensten wordt gemaakt, is er drie jaar na de start voor gekozen om verder te gaan als Vereniging Gasteren Goed voor Elkaar. Daartoe werd besloten in de oprichtingsvergadering van 20 september 2021. Op 3 november van dat jaar werd de stichtingsakte bij de notaris gepasseerd.

Klik op een van de volgende onderwerpen om daar verder over te lezen.