De rubriek Gasterse verhalen is ontstaan vanuit ‘Het verhaal van de maand’ dat een tijdje heeft bestaan op onze webstek. Met deze rubriek  wil de redactie een aardig verhaal over het dorp naar voren halen. Het kan een verhaal zijn dat waar gebeurd is, het kan ook zijn dat de schrijver zijn of haar fantasie wat meer gebruikt heeft. Veel van de huidige verhalen zijn uit het boek Gasteren, of uit de vroegere serie “Neis oet ’t Loeg” uit het begin van de jaren negentig.Heeft u als lezer een aardige anecdote of een verhaal dat past in deze rubriek, stuur dan uw bijdrage naar de redactie. Wij stellen uw inbreng zeer op prijs!