Het bestuur van Sportvereniging Rietvogels is als volgt samengesteld:

  • Remo Rietman,  voorzitter / contactpersoon volleybal en biljarten
    tel. 06 – 30 11 04 27; email: rprietman@hotmail.com
  • Klaasje Hollander, penningmeester / contactpersoon aerobics
    tel. 06 – 21 24 05 35; email: klaasjehollander@gmail.com
  • Trudy Boelens, contactpersoon Jeu de Boules / contactpersoon oud papier
    tel. 06 – 46 63 81 63; email: trudyboelens@gmail.com

Het emailadres van het bestuur van de Rietvogels is derietvogels@gmail.com