De Vervoerservice is er voor mensen die niet meer zelf kunnen rijden of (tijdelijk) geen eigen vervoer hebben, en daardoor niet kunnen doen wat belangrijk voor ze is. Zoals boodschappen doen, een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, de bibliotheek, een familielid, de Huiskamer of een winkel.

Als u gebruik wilt maken van de Vervoerservice kunt u bellen met 06-20122349. U krijgt dan iemand van Gasteren Goed voor Elkaar aan de telefoon. Die noteert wat de bedoeling is: waarheen, wanneer, wel of niet wachten voor de terugrit, etc. Daar wordt dan een vrijwilliger bij gezocht die u met zijn of haar auto kan en wil vervoeren. Bel het liefst èèn of enkele dagen van tevoren om de coördinator enige tijd te geven om een vrijwilliger te vinden.

Vervoer binnen de bebouwde kom van Gasteren is gratis, maar voor vervoer daarbuiten kan de chauffeur een bijdrage vragen van € 0,19 per km. U kunt dit met de chauffeur zelf direct afrekenen.