De doelstelling van de redactie is om aangeleverde nieuwsberichten van verenigingen, bedrijven of inwoners van Gasteren zo vlot mogelijk op onze dorpswebsite te plaatsen. Zo nu en dan worden ook elders gepubliceerde berichten overgenomen of wordt ernaar verwezen met een weblink. Een belangrijk criterium voor plaatsing is: ‘nieuwswaarde voor inwoners van Gasteren’.https://carspan.nl/wp-admin/edit.php

De redactie rekent het niet tot haar taak om zelf verslagen te schrijven van ‘gebeurtenissen’ in het dorp, al zal dat bij uitzondering en in samenspraak met de organisatoren wel eens gebeuren. Maar de regel is dat organisatoren zelf voor een verslag (laten) zorgen.

Om de plaatsing van berichten effectief te laten verlopen is één van de redacteuren, per toerbeurt, redacteur van de week (RvdW). Hij/Zij is bereikbaar via deredactie@ingasteren.nl. Deze RvdW is van maandag tot en met de volgende zondag de eerst verantwoordelijke voor plaatsing van het nieuws en zoekt bij twijfel over plaatsing of over de vorm waarin, contact met zijn/haar mederedacteuren.

De redactie rekent het tot haar taak om toe te zien op de kwaliteit van de aangeleverde berichten en deze, waar nodig, te verbeteren, zowel taalkundig (spelling, taalfouten) als wat betreft de duidelijkheid van de tekst. Bij aanzienlijke veranderingen neemt de RvdW contact op met de auteur van het aangeleverde bericht met de vraag of deze kan instemmen met de voorgestelde aanpassingen. Er zijn meerdere reden voor het volgen van deze aanpak:

  • leesbaarheid en duidelijkheid van de berichten verbeteren ter voorkoming van misverstanden en verkeerde interpretaties;
  • voorkomen dat berichten onnodig kwetsend zijn voor mede-dorpsbewoners of andere lezers;
  • voorkomen dat auteurs zichzelf of hun vereniging onnodig en onbedoeld in diskrediet brengen; bedenk bij dit laatste dat geplaatste teksten op internet vaak lastig volledig te verwijderen zijn;
  • ook externen (journalisten, ambtenaren, politici, ondernemers) lezen de artikelen op www.ingasteren.nl en verwijzen er mogelijk naar; het is daarom belangrijk dat de artikelen ook taalkundig correct zijn.

De redactieleden beslissen samen of zij een bericht wel of niet plaatsen of aangepast plaatsen. Als een RvdW twijfelt over de nieuwswaarde en/of over het mogelijk kwetsende karakter van een bericht zal hij/zij contact zoeken met de overige redactieleden. Samen beslissen zij dan over plaatsing.

Enkele tips voor auteurs:

  • Stel het bericht op zoals je graag wilt dat de websitebezoeker het leest, kort en krachtig als het kan.
  • Laat het bericht eerst nog eens lezen door iemand anders en lees de tekst nog eens goed door voordat deze opgestuurd wordt.
  • Zorg voor goede, heldere foto’s met voldoende resolutie (minimaal 800 pixels). Vaak is de kwaliteit van foto’s gemaakt in donkere ruimten onvoldoende.

Voor meer gedetailleerde tips: klik hier