Contactpersonen IJsvereniging Wintervreugd

Voorzitter:               Jeroen Oomen        M: 06-15342549
Secretaris:               Lute Pieters.          M: 06-22821747
Penningmeester:     Harm van Rhee      M: 06-22348890

Overige bestuursleden per 16 december 2022.

  • Robert Bonder
  • Harmen Hollander
  • Mark Pieters
  • Ronald Reinders
  • Harm Reinders
  • Henk Stoffers