Naamsvermelding, foto’s en privacy

De redactie van <www.ingasteren.nl> vindt de privacy van dorpsgenoten en andere personen belangrijk. Bij vermelding van namen van personen of hun zichtbaarheid op foto’s, hanteert de redactie de volgende “spelregels”. Deze zijn afgeleid van de Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. De redactie plaatst geen namen of foto’s van personen op <www.ingasteren.nl> als dit de belangen van die personen schaadt.
  2. Degene die een artikel indient voor plaatsing op <www.ingasteren.nl>, vermeldt geen persoonlijke gegevens (woonadres, geboortedatum, telefoonnummers, etc.). Indien vermelding van die persoonlijke gegevens wenselijk is, kan dat alleen als de “eigenaar” van die gegevens daarmee akkoord gaat.
  3. Indien iemand bezwaar heeft tegen vermelding van zijn naam, van persoonlijke gegevens (woonadres, geboortedatum, telefoonnummers, etc.) of zichtbaarheid op een foto, verzoekt hij/zij (on)beargumenteerd binnen twee maanden na plaatsing van het artikel op <www.ingasteren.nl>, om zijn/haar naam te verwijderen. De redactie neemt contact met de verzoeker op, om in samenspraak met hem/haar een oplossing te zoeken.
  4. Voor inzending (en plaatsing) van foto’s van kinderen, jonger dan 16 jaar, is altijd toestemming noodzakelijk van een ouder of voogd.

Bovenstaande is door de redactie vastgesteld op 10 februari 2021 op basis van het privacyreglement welke te vinden is op <volgt>.