Op 31 mei 1960 richtten een twintigtal belangstellenden in cafe De Vriendschap de korfbalvereniging De Rietvogels op. Het initiatief hiervoor kwam van Hendrik Dekker, Reinder Hollander, Albert van Rein en Jantienus Wilkens; Roelof Kamping bedacht de naam.
De korfbalvereniging speelde vanaf het begin op het veld aan de Gagels, waar vroeger korenmijten stonden. De oprichters kozen een oranjeshirt met zwarte band en een zwarte broek of rok als clubkleuren.
In mei 1963 voegden de korfbalvereniging en de bestaande gymnastiekvereniging zich samen onder de naam: Sportvereniging De Rietvogels, het begin van een omni-sportvereniging in Gasteren. In augustus 1964 opende de Burgemeester van de Gemeente Anloo gedurende de jaarlijkse sportdag het kleedgebouw. Dit kleedgebouw bestaat nog steeds: het staat achter de gebouwen van de firma Enting.

De Rietvogels behaalden het eerste korfbal-kampioenschap in 1975: 3e klasse B, afdeling Noord van de KNKB. De jeugdleden van de gymnastiekafdeling namen meerdere keren met succes deel aan turnvaardigheidsproeven waaraan een diploma verbonden was.
In december 1976 opende Burgemeester Lambers van de Gemeente Anloo de nieuwe kleedvoorzieningen van De Rietvogels. De vereniging was trots op deze kleedvoorzieningen met bijbehorende kantine, die tot op de dag van vandaag nog in gebruik is, zij het nu als onderdeel van dorpshuis De Gasterije.

Verschillende sporten hebben onderdeel uitgemaakt van De Rietvogels: in 1973 richte de vereniging een tafeltennisafdeling op, die echter niet levensvatbaar bleek. In 1983 ontstond een touwtrekafdeling, waarvan Jan Tingen de grote animator was.
Door aanbouw van een sportzaal en een peuterspeelzaal/vergaderzaal aan het kleedgebouw van De Rietvogels, ontstond in 1997 het nieuwe dorpshuis De Gasterije. Deze nieuwe voorziening, onder beheer van de Stichting Dorpshuis Gasteren, bood nieuwe kansen voor De Rietvogels. Er kwam een volleybalafdeling, tafeltennis kreeg een nieuwe kans en gymnastiek voor de jeugd nam een grote vlucht. Bijzonder was de ontwikkeling van de biljartsport, eveneens een nieuwe loot aan De Rietvogels; in 2004 startte zelfs een damesavond.

Zoals zo vaak was het moeilijk zoveel nieuwe activiteiten in een dorp als Gasteren gaande te houden. Toch zijn verschillende sporten wel levensvatbaar gebleken. Anno 2017 bloeit de biljartsport met meer dan 30 leden; er zijn maar liefst 4 biljartavonden/middagen. Jammer genoeg is het niet gelukt het damesbiljarten in stand te houden.

De jeugdgymnastiek heeft een heel levendige periode doorgemaakt, met veel verschillende activiteiten. Toch heeft de vergrijzing van het dorp ook hier zijn tol geëist. Met ingang van 1 september 2014 kwam er een einde aan meer dan 50 jaar gymnastiek bij de Rietvogels.

Het volleybal heeft een geslaagde herstart gemaakt (alweer bijna 10 jaar geleden) en loopt als een trein en ook de aerobics-afdeling is zeer enthousiast en heeft meer deelnemers dan ooit tevoren.

Helaas heeft ook korfbalafdeling na manmoedige pogingen het hoofd boven water te houden, in deze tijd waarin het sportaanbod rond Gasteren enorm is, het hoofd moeten buigen en is in 2012 gestopt.

Bron: veel informatie is afkomstig uit het boek ‘Gasteren’.