vereniging Dorpsbelangen Gasteren

De Vereniging Dorpsbelangen Gasteren vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Gasteren, en van hun organisaties (verenigingen, stichtingen), bij officiële instanties zoals de gemeente Aa en Hunze, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL), Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Het Drentse Landschap (HDL), Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD), Waterschap Hunze en Aa’s, enz.
Dorpsbelangen stelt zich ten doel de leefbaarheid in het dorp Gasteren te bevorderen door voor de belangen van de Gasterse  bevolking op te komen bij de hierboven genoemde (overheids)instellingen, door de onderlinge contacten met en tussen de lokale Gasterse verenigingen en organisaties te stimuleren, en door activiteiten in het dorp te ontplooien.

Jaarlijks terugkerende activiteiten die Dorpsbelangen voor dorpsgenoten organiseert zijn ondermeer het Paasvuur, de Opschoondag, het plaatsen van bladbakken, AED-cursussen, en rond de Kerstdagen het plaatsen van een kerstboom op de Brink.

Verder draagt Dorpsbelang zorg voor de lokale website www.ingasteren.nl en de maandelijkse dorpskrant ‘Neis oet ’t Loeg’.