Alle vrijwilligers van Gasteren Goed voor Elkaar zijn dorpsgenoten die zich kosteloos voor hun mededorpsbewoners willen inzetten. (Alleen voor vervoer buiten de bebouwde kom van Gasteren wordt een bijdrage van € 0,19 per km gevraagd.)

De vrijwilligers bepalen zelf voor welke hulp zij inzetbaar willen zijn en wanneer zij daarvoor beschikbaar kunnen zijn. Na de ontvangst van een hulpvraag probeert de vrijwilligers-coördinator van Gasteren Goed voor Elkaar een vrijwilliger te vinden die in de hulpvraag kan voorzien.

Alle vrijwilligers vallen onder de gemeentelijke ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.

Gasteren Goed voor Elkaar behandelt de persoonsgegevens van vrijwilligers zorgvuldig en vertrouwelijk in overeenstemming met de privacyverklaring die u HIER kunt inzien.

Lijkt dit ook iets voor u? U kunt zich als vrijwilliger opgeven door te bellen met 06-20122349 of een mailtje te sturen aan <gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl>.