Kinderspeeltoestellen in de aanbieding

Afgelopen voorjaar (15 april) hebben we gemeld dat we waren begonnen met het saneren van de speelplaats van de voormalige peuterspeelzaal.

Daar zijn we nu stilletjes mee verder gegaan. We willen nogmaals de spullen aanbieden die opgeruimd gaan worden: de ‘wipkip’ en het speelhuisje, beide speeltoestellen met een hoeveelheid rubbertegels. Daarnaast wordt ook de zandbak opgeruimd en zijn er een 800 trottoirtegels over.

Liefhebbers kunnen contact opnemen met Berry Tiems:
06-10 283 572
berry.tiems@gmail.com