Aanpassing coronamaatregelen De Gasterije vanaf 25 september 2021

Dorpshuis De Gasterije hanteert de volgende regels met betrekking tot het Corona-Toegangs-Bewijs (CTB).

CTB-plichtig betekent: het tonen van het CTB en het identiteitsbewijs.

Een CTB kunt u ontvangen (downloaden) als u aan een van de volgende 3 voorwaarden voldoet: u bent volledig gevaccineerd, u hebt niet te lang geleden Corona gehad of u hebt een Corona-test gedaan met negatieve testuitslag. Voor meer informatie, zie de volgende site van de Rijksoverheid.

Het beoefenen van zowel sport binnen De Gasterije (volleybal, yoga, aerobics, boogschieten, etc.) alsmede het beoefenen van sport buiten De Gasterije (jeu de boule) zijn niet-CTB-plichtige activiteiten.

Wel CTB-plichtig zijn:

 • activiteiten die gebruikmaken van de horecavoorziening van De Gasterije (“GastEnZo”), inclusief het afhalen van maaltijden en het biljarten;
 • voorstellingen, optredens, presentaties en repetities (cultuur, kunst-beoefening, toneel, feesten, loterij-trekkingen, film, zangkoren, etc.);
 • vergaderingen met veel deelnemers (ledenvergadering, jaarvergadering, etc.).

De organisator van een CTB-plichtige activiteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de CTB-plicht. Voor vragen over de toepassing van het CTB in de Gasterije kunt u contact opnemen met de voorzitter van de coronawerkgroep van de Gasterije: arnoklee@icloud.com.

De Gasterije zal soepel omgaan met de toepassing van de CTB-plicht gedurende de aanloopperiode van maximaal 4 weken. Dorpsgenoten die niet over een Corona-Toegangs-Bewijs (CTB) beschikken maar wel gevaccineerd zijn, kunnen “Gasteren Goed voor Elkaar” bellen om te helpen een CTB aan te vragen: telefonisch: 06-20122349 of per e-mail: <gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl>.

Deze CTB-plicht geldt voor een ieder vanaf 13 jaar.
De persoonsregistratie bij de voordeur vervalt.
De ingang en uitgang is via de voordeur aan De Gagels: geef elkaar de ruimte bij aankomst en vertrek.

De basisregels voor iedereen blijven belangrijk:

 • Was uw handen vaak en goed
 • Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
 • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 • Blijf thuis tot u de testuitslag weet.