Jaarverslag Weidevogelbescherminggroep Gasteren

Het doel van de Weidevogelbescherminggroep Gasteren is het beschermen van de in haar gebied voorkomende populatie boerenlandvogels en al het mogelijk te doen om deze populatie te doen vergroten of in stand te houden. Dit in samenwerking met alle betrokkenen.

De werkzaamheden van de Weidevogelbescherminggroep zijn te lezen in het jaarverslag 2021.