Jaarvergadering de Rietvogels

Uitnodiging Jaarvergadering sportvereniging De Rietvogels

Maandag 9 maart, 20 uur in de Gasterije

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering 2018
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 7. Bestuurssamenstelling: geen wijzigingen
 8. Vaststellen contributie en donateursbijdragen
 9. Sportaanbod: aerobics, biljarten, volleybal
 10. Activiteitenprogramma 2020:
  – SUP-clinic in juni of na de zomer
  – Jeu-de-boules-toernooi: 5, 19 en 26 april
  – Dorpen-volleybaltoernooi: 8 mei
  – Biljarttoernooi in november
 11. Ingekomen stukken en mededelingen
 12. Rondvraag
 13. Sluiting