Jaarvergadering de Rietvogels 2019

Uitnodiging Jaarvergadering sportvereniging De Rietvogels

Maandag 25 februari 2019, 20 uur in de Gasterije

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen van de jaarvergadering 2017
 3. Jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing lid kascommissie
 7. Bestuurswijziging
 8. Vaststellen contributie en donateursbijdragen
 9. Sportaanbod: aerobics, biljarten, volleybal, jeu de boules
 10. Sportdag 7 april
 11. Activiteitenprogramma 2019
 12. Ingekomen stukken / mededelingen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting