Jaarlijkse contributie Dorpsbelangen

Begin maart zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat per automatische incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2022 weer €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoons-huishoudens.

Nieuwe bewoners die graag lid willen worden en bewoners die normaal gesproken contant betalen, kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0302915095  t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Gasteren of contact opnemen met onze penningmeester Iris Koffijberg, iris.koffijberg@gmail.com.

Van de jaarlijkse geïnde contributie komt ruim 40% ten goede aan instandhouding van ons Dorpshuis. Van de overige contributie zijn in 2021 onder meer gerealiseerd: een Wandelpuzzeltocht (samen met de Gemeente Aa en Hunze), een bijdrage voor het project Kleurrijk Gasteren (dat in 2022 wordt uitgevoerd) en de AED & reanimatietraining. In 2022 zal er naast de herhalingstraining voor AED & reanimatie ook weer een beginnerscursus worden georganiseerd, meer informatie hierover volgt. Andere terugkerende activiteiten waaraan de contributie wordt besteed zijn onderhoud AED, de website, de nieuwsbrief, het bedanken van vrijwilligers en de in- en ontspanningsweek.