Geef uw mening over de energietransitie in Gasteren

Een paar weken geleden heeft de Werkgroep Energietransitie Gasteren huis-aan-huis een enquête verspreid over de toekomst van de energietransitie in het dorp. Inmiddels hebben wij ruim 50 reacties binnen gekregen, maar wij zouden zeker van minstens de helft van het dorp willen weten hoe zij aankijken tegen de energietransitie en naar welke oplossingen hun voorkeur uitgaat, zodat wij als werkgroep weten waarmee we aan de slag kunnen. Daarom zouden wij iedereen die de enquête nog niet heeft ingevuld willen vragen om deze alsnog in te vullen en bij De Hoek 9 in de brievenbus te stoppen.

De vragen mogen ook per mail worden beantwoord. Hieronder staan de vragen. Mocht je niet overal antwoord op hebben of willen geven, zou je ons dan in ieder geval een reactie willen geven op de stellingen? Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om een totaalbeeld te krijgen van waar wij als dorp staan en wat we willen gaan doen.
De mail kan gestuurd worden naar: energie-transitie@ingasteren.nl

Stellingen:
Geef op een schaal van 1 tot 5 aan waar jouw interesse naar uitgaat, waarbij 1 = geen interesse en 5 = zeer zeker geïnteresseerd
–  Windwokkels:
–  Kleine windmolens:
–  Elektrische deelauto
–  Gezamenlijke opslag
–  Gezamenlijk zonnedak (dus ook coöperatie)
–  Samenwerken aan duurzaamheid
–  Informatiebijeenkomsten
–  Subsidiemogelijkheden
–  Proefproject waterstof/(aard)warmte
–  Gezamenlijk inkopen (bijv. zonnepanelen)

Wilt u in de toekomst van het gas af?
–  Zo ja, wat heeft u hiervoor nodig?

Wanneer er kleinere projectgroepen samen worden gesteld voor één onderwerp, ben ik enthousiast om hierin te participeren en mag de werkgroep mij benaderen.
–  Zo ja, bij welk onderwerp en wat is uw mobiele nummer?

Heb je al zonnepanelen?
–  Zo ja, hoeveel en wanneer zijn die geplaatst?
–  Heb je nog ruimte voor meer panelen?
–  Zo nee, ben je van plan deze aan te schaffen?

Heb je een warmtepomp?
–  Zo ja, sinds wanneer?
–  Zo nee, ben je van plan deze aan te schaffen?

Heb je een batterij/opslag van energie?
–  Zo ja, sinds wanneer?
–  Zo nee, ben je van plan deze aan te schaffen?

Heb je isolatie?
–  Zo ja, van dak, muren, vloeren of ramen?
–  Zo nee, ben je nog van plan dit te doen?

Huidig verbruik gas op jaarbasis:
Huidig verbruik elektriciteit op jaarbasis:

Graag wil ik dit nog meegeven aan de Werkgroep Energietransitie Gasteren:

Mijn adres is: