Laatste update: 6 januari 2021.

Voordat de installatie door de provider uitgevoerd kan worden moet de binnenhuisbekabeling in orde zijn. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

Of er iets veranderd moet worden aan deze bekabeling is afhankelijk van de huidige situatie. In veel gevallen hoeft er nauwelijks iets aangepast te worden; soms moet er een internetkabel naar de tv worden aangelegd of moet er een nieuwe kabel naar de vaste telefoon worden gelegd. Als de hoofdaansluiting op een andere plaats gemaakt wordt dan bij de huidige aansluiting zal er in ieder geval iets aangepast moeten worden.
(Voor het gemak van de beschrijving in onderstaande tekst gaan we er verder van uit dat deze hoofdaansluiting zich in de meterkast bevindt.)

TV
Interactieve tv maakt steeds meer gebruik van internet (voor functies als ‘begin van programma gemist’, ’tv-pauseren’; ‘programma opnemen en weer afspelen’). Daarom is bij de aanleg van glasvezel in ons NO Drenthe gebied gekozen voor IPTV: tv via het internet, een toekomstgerichte aanpak die aansluit bij de landelijke tendens. Deze benadering komt in plaats van de tv-verbinding via een coaxkabel, zoals tot nu toe nog vaak gebruikt door de huidige providers. Overigens zijn veel smart-tv’s nu al verbonden met een internetkabel (utp) en in dat geval hoeft er, wat de tv betreft, niets veranderd te worden aan de bekabeling.

Internetkabel in plaats van coax
Om de aansluiting naar de tv mogelijk te maken moet er een internetkabel (utp) van de meterlast naar de tv worden aangelegd. Deze komt mogelijk in plaats van de huidige coaxkabel, maar soms is het handiger de huidige kabel te laten zitten en een nieuwe utp-kabel te leggen, eventueel via de kruipruimte of kelder.

Aansluiting van de tv
Bij de tv wordt een klein kastje geplaatst, de digitale televisieontvanger, geleverd door de provider. Deze wordt enerzijds aangesloten op de internetkabel en anderzijds op de tv; meestal via een zg. HDMI-kabel.

Tweede tv
Worden er meer tv’s aangesloten dan is hiervoor steeds een eigen tv-ontvanger nodig en een eigen internetkabel. De provider biedt zo’n ontvanger te huur aan (meestal voor €5,- per maand).

Alternatieve oplossingen
Soms is het lastig om een extra internetkabel aan te leggen; er is bijvoorbeeld geen kelder of kruipruimte om de aansluitpunten makkelijk te bereiken, of de afstanden door het huis zijn lang en/of onhandig. In dat geval worden er soms andere oplossingen geboden: ‘Powerlines’ of ‘Moca’s’ (of andere benamingen voor dezelfde functionaliteit).
Bedenk wel dat deze oplossing een 2e keus is; een directe, vaste utp-kabel is veel minder storingsgevoelig en zal ook werken bij nog hogere internetsnelheden in de toekomst.

  1. Powerline: internetverbinding via het lichtnet.
    In de wandcontactdozen in de meterkast en bij de tv wordt een omzetter geplaatst, die er voor zorgt dat het internetsignaal over het lichtnet loopt. De ervaringen hiermee zijn zeer verschillend; soms is de ontvangst stabiel, maar vaak hapert het beeld of blijft het beeld voor langere tijd stilstaan; dit geeft veel ergernis. Dit storende effect is het sterkst als de 2 Powerlines niet op de zelfde ‘groep’ (fase) van de stroomvoorziening zijn aangesloten (dit is te checken in de meterkast).
  1. Moca: internetverbinding via bestaande coaxkabel
    Als het te lastig is om een utp-kabel aan te leggen van het glasvezelaansluitpunt (meterkast) naar de tv, terwijl er wel een coaxkabel ligt van voldoende kwaliteit, kan dit een oplossing bieden. Aan beide uiteinden van de coaxkabel wordt een omzetter geplaatst die ervoor zorgt dat het internetsignaal over de coaxkabel loopt. Ook dit is niet altijd een afdoende (storingsvrije) oplossing, maar deze werkt wel in veel gevallen. Moeten er meer tv’s op deze manier worden aangesloten, dan zijn er ook meer omzetters nodig.

Vaste telefoon
Als in de huidige situatie een telefoonkabel loopt van de meterkast (of eigenlijk het nieuwe glasvezelaansluitpunt) naar de vaste telefoon, hoeft er over het algemeen niets veranderd te worden. Het komt echter nogal eens voor dat de telefoon van oudsher op een ander punt het huis binnenkomt dan in de meterkast. In dat geval moet er een kabel gelegd worden van de meterkast naar de telefoon.
Als bij het afsluiten van het abonnement om nummerbehoud is gevraagd, zal de provider hiervoor zorgen. Deze procedure wordt in werking gezet direct na de installatie; het kan soms 24 uur duren voordat deze verbinding geactiveerd wordt.

Vast internetaansluitpunt en wifi
Als gebruik gemaakt wordt van een vast aansluitpunt voor computer of laptop moet een kabelverbinding beschikbaar zijn tussen dit punt en het aansluitpunt (nieuwe router) in de meterkast. Komt het glasvezelaansluitpunt op dezelfde plaats als de bestaande router dan kan over het algemeen de bestaande kabel gebruikt worden; zo niet dan moet de bekabeling aangepast worden.

Maak je gebruik van wifi voor verbinding naar laptop, tablet of smartphone dan is het raadzaam om de nieuwe wifi-router zo hoog mogelijk te plaatsen en als het kan met zo weinig mogelijk tussenmuren en wanden naar de kamer en andere gebruiksruimten. Of het wifi-signaal van de nieuwe router beter of slechter is dan de huidige is lastig te voorspellen. CaiWay en Delta leveren een Genexis router; Online gebruikt een AVM Fritz!Box router. De ervaringen hebben ondertussen geleerd dat in veel gevallen de wifi-verbinding met het Genexis modem minder goed is.

De signaalsterkte is vaak iets minder dan in de huidige situatie, maar er wordt ook veel meer van de verbinding gevraagd i.v.m. de veel hogere internetsnelheid. Anderzijds kan het ook zo zijn dat een verouderde laptop of tablet de beperkende factor is voor het bereiken van de beloofde internetsnelheid, en niet de wiifi-router.

Is de nieuwe wifi-verbinding niet goed genoeg dan kan het verstandig zijn, eventueel in overleg met je computerwinkel, te kiezen voor meer professionele wifi-apparatuur. Dit geeft soms een spectaculaire verbetering van bereik en snelheid. Er is momenteel zeer goede wifi-apparatuur beschikbaar tegen betaalbare prijzen. Zo bieden zowel Delta als CaiWay een setje zg. wifi-boosters (type Deco M5) aan voor €129; de ervaringen hiermee zijn heel goed. Met een setje van 3-units kan ook voor een groot huis een goed bereik worden verkregen op elk punt in huis, ook met een hoge internetsnelheid. Voor een kleiner huis is soms maar 1 unit nodig, en kun je een setje delen met buren of andere bekenden.

Wijziging email-adres
Gebruik je op dit moment een email-adres van je huidige provider (bijvoorbeeld Ziggo, KPN, of XS4All), dan moet je ervan uit gaan dat dit adres vervalt als het abonnement beëindigd wordt. Het positieve nieuws is echter dat in de meeste gevallen (wettelijk geregeld ?) nog een half jaar gebruik gemaakt kan worden van het huidige email-adres. Check dit zelf even bij je provider.
Kortom: je hebt nog ruim de tijd om over te stappen naar een nieuw email-adres en dit tijdig bekend te maken in je email-contacten.
Er is echter geen enkele verplichting om gebruik te maken van de email-diensten van je nieuwe provider. Integendeel, het is aan te raden een email-adres te kiezen dat (op termijn) niet meer aangepast hoeft te worden bij overgang naar een andere glasvezelprovider. Onafhankelijke email-providers zijn bijvoorbeeld Gmail en Hotmail, maar er zijn ook andere.

LInk-adressen (wordt nog aangevuld)