Algemene Leden Vergadering VDG uitgesteld

Het bestuur van de  Vereniging Dorpsbelangen Gasteren heeft besloten om haar algemene ledenvergadering uit te stellen tot de herfst van 2021.

Het bestuur vindt het belangrijk dat de algemene ledenvergadering laagdrempelig en toegankelijk is voor alle leden van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren. Zij wil de algemene ledenvergadering dan ook graag fysiek in het dorpshuis van Gasteren laten plaatsvinden. Met de huidige coronamaatregelen is dat helaas nog niet mogelijk. Het bestuur van de Vereniging Dorpshuis Gasteren hoopt dat later in het jaar de coronamaatregelen dermate versoepeld zijn, dat een vergadering in de Gasterije mogelijk is.

De datum voor de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Gasteren wordt te zijner tijd bekend gemaakt op de website van ingasteren.nl.