Aardbevingsschade

Eigenaren van huizen die op de een of andere wijze zichtbare schade hebben en binnen het gebied vallen waar aardbevingsschade geclaimd kan worden kunnen een aanvraag indienen voor een vaste vergoeding van € 5000 en een vergoeding voor verduurzaming van maximaal € 4000.
Ons dorp valt binnen het gebied waar aardbevingsschade geclaimd kan worden. Een aantal inwoners heeft inmiddels een vergoeding aangevraagd en ontvangen.
Om in aanmerking te komen moet dus een aanvraag ingediend worden via de site schadedoormijnbouw.nl samen met een aantal foto’s van scheuren in het betreffende pand (al dan niet ontstaan als aardbevingsschade). Het instituut reageert binnen een paar weken.
Tot nu toe zijn alle aanvragen door bewoners van Gasteren gehonoreerd. https://www.schadedoormijnbouw.nl/