Woonwensenonderzoek Gasteren, het vervolg

Het onderzoek
Begin januari is er in het dorp een enquête gehouden over de woonwensen van bewoners die hun woonsituatie wel zouden willen veranderen of verbeteren. Daar hebben veel mensen aan mee gedaan (een respons van 74%). De gegevens uit de enquête zijn inmiddels verwerkt tot het rapport ‘Woonwensenonderzoek Gasteren – maart 2016’.
Als u op de titel klikt kunt u het rapport in z’n geheel lezen. In de jaarvergadering van Dorpsbelangen op dinsdag 12 april, 20.00 uur in dorpshuis De Gasterije, zal het rapport kort worden toegelicht.

In totaal hebben twintig huishoudens belangstelling voor een of meer van de drie in de enquête gepresenteerde nieuwbouwopties. Elf daarvan zijn geïnteresseerd in een ouderen- of zorgwoning, zes in een starterswoning en elf in een van de kavels die binnenkort aan de Bosakkers worden uitgegeven.
Het is natuurlijk mooi om dit te weten, maar hoe kunnen deze mensen nu daadwerkelijk stappen ondernemen om hun woonwensen te realiseren? In het rapport worden hiervoor aanbevelingen gedaan. De belangrijkste betreffen het organiseren door Dorpsbelangen van bijeenkomsten voor bewoners waarbij ook de gemeente en woningcorporatie Woonborg aanwezig zijn. Daar kunnen wensen en mogelijkheden concreet besproken worden, en kan worden bekeken met welke andere partijen de plannen verder zijn te brengen.

Bewonersbijeenkomsten
Omdat onder ‘starters’ veel interesse bestaat voor kavels is besloten voor belangstellenden voor starterswoningen én belangstellenden voor kavels gezamenlijk één bijeenkomst te organiseren. Deze vindt plaats op maandagdag 9 mei om 20.00 uur in dorpshuis De Gasterije.
Voor belangstellenden voor ouderen- of zorgwoningen wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd op woensdagdag 18 mei om 20.00 uur in de Pannenkoekboerderij.
U bent van harte welkom bij deze bijeenkomsten, ook als u nog niet direct concrete plannen hebt maar zich wel alvast wilt oriënteren op mogelijkheden. Als u nu al vragen heeft, of een exemplaar van het rapport wilt bestellen, kunt u contact opnemen met de secretaris van Dorpsbelangen, Margriet Hilbolling via 0592-231664 of dorpsbelangengasteren@outlook.com.

Aanvullend onderzoek
In de enquête is speciaal gevraagd naar de belangstelling voor nieuwbouw van starterswoningen of zorgwoningen en voor kavels. Een aantal mensen dat aan de enquête meedeed, noemde ook verbouw van bestaande panden en woningruil als mogelijkheid om hun woonwensen te realiseren. Daarom is enkele weken geleden door middel van een brief met antwoordformulier geïnventariseerd in hoeverre er interesse bestaat voor woningruil en of er grote panden of boerderijen beschikbaar zijn of komen die verbouwd kunnen worden voor huisvesting van meer huishoudens. Hierop hebben enkele mensen gereageerd. Zij zijn inmiddels met elkaar in contact gebracht. Sommigen zullen hun mogelijkheden kenbaar maken tijdens de bewonersbijeenkomsten