Wie weet waar dit is? Deel twee.

Begin van dit jaar vroeg Flip Moerker aan de lezers van InGasteren.nl wie er meer wist te vertellen over een schilderij van Roel Bekkering, een boer uit Eelde met schilderen als (serieuze) hobby. Het schilderij heet “Gezicht op Gasteren” met als ondertitel “naar een schets van 1922”. Vragen als ‘Wie herkent de locatie? en Van wie was de boerderij?’ hielden Flip bezig.
Inmiddels is er meer bekend. Flips zwager Harry Pepping (geboren in Gasteren) heeft onderzoek gedaan bij enkele oudere inwoners van Gasteren. Zijn conclusie is de volgende.
Het schilderij is een beeld van de Oudemolenseweg ter hoogte van de voormalige lagere school. Kenmerkend hiervoor zijn: de zonnestand, het heuvelig terrein links, de lange vorm van de boerderij, op de achtergrond de boerderij met schaapskooi nu pannenkoekenboerderij. Dit alles doet Harry denken aan de boerderij van Otzienjan (boerderij Meursing). Harry zou geen ander woonhuis weten te vinden in Gasteren.
Tot zover Harry’s bevindingen. Voor wie dit een uitnodiging is om meer details aan te leveren: laat hij/zij zich melden bij Flip Moerker (0592 231491 of fgmoerker@hotmail.com)