Werkgroep Natuurbeheer Gasteren start nieuw seizoen

De ‘R’ zit weer in de maand en dan kun je op woensdagen de vrijwilligers van de werkgroep Natuurbeheer Gasteren weer op de heide tegenkomen. Op 2 september vond onder een mooi nazomerzonnetje de aftrap van het nieuwe seizoen plaats. Zoals gebruikelijk starten we dan met het nalopen van eerder bewerkt gebied om nieuwe zaailingen op de hei in de kiem te smoren.

Dat neemt steeds minder tijd in beslag omdat we het hele terrein nu al een keer grondig van Amerikaanse Vogelkers en andere ongewenste opslag ontdaan hebben. Alleen in het gebiedje waar we begin dit jaar voor het eerst aan de slag gingen moeten we nu nog weer flink aan de bak. Daar is toch veel Vogelkers opnieuw weer opgekomen. Want ondanks de wederom hete en droge zomer bleek het toch bijzonder groeizaam weer. In het algemeen heeft ook de hei de droogte goed doorstaan. Je ziet overal weer nieuwe heideplantjes en ook dit jaar zat de bloei er goed in. Maar hier en daar zijn toch ook wel plekken waar vooral oudere heide verdord is. Daar gaan we, in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe, in de loop van het seizoen kleine stukjes van maaien op zo’n manier dat jonge heide plantjes de geschoonde ruimte weer in kunnen nemen.

Hoe dan ook, dit seizoen naderen we het moment dat we minder tijd hoeven te besteden aan het opslagvrij houden van de hei. Dan kunnen we ook eens aandacht gaan besteden aan de bosgebiedjes die de heide omzomen. Daar staan tussen inheemse bomen nog veel kleine maar vaak ook grotere Vogelkersbomen die de oorspronkelijke boscultuur verdringen doordat ze het zonlicht op de bosbodem wegnemen en die ‘vervuilen’ met hun vallend blad. Door die Vogelkersen te verwijderen bestaat er kans dat de flora en fauna die hier oorspronkelijk floreerden weer terugkomen.

Het met wortel en tak verwijderen zoals we op de hei deden gaat in het bos niet meer lukken. Dat moet dus op een andere manier. Op 12 augustus heeft Landschapsbeheer Drenthe een instructie gegeven hoe je bomen ringt. Dat is een methode om de bomen af te laten sterven door een ring van de bast weg te kappen waardoor de op- en neergaande sapstromen onderbroken worden. Het voordeel daarvan is naar verluid dat er onder die bomen dan geen of minder zaailingen terugkomen. Dat is het proberen waard en daar gaan we dit seizoen dan ook mee aan de slag.

Leuk en boeiend werk. Het geeft niet alleen voldoening door het zichtbare resultaat, het is ook erg gezellig. Geen wonder dat de vrijwilligersgroep qua ledental al jaren mooi op peil blijft. Wil je meer weten of jezelf aanmelden, neem dan contact op met Herman Roepman, 0592-269486 of h.roeps@wxs.nl.