Werkgroep Natuurbeheer Gasteren met zomerreces

Woensdag 28 maart sloot de Werkgroep Natuurbeheer Gasteren het seizoen 2017 feestelijk af met een gezellige borrel. Twee weken daarvoor, op de dag vòòr het vogelbroedseizoen formeel begint, voerden de vrijwilligers hun laatste werkzaamheden uit. Aan het eerste wandelpad dat – vanuit het dorp gezien – naar rechts afbuigt van het fietspad naar Schipborg, had de dag ervoor een minikraantje hele velden Amerikaanse Vogelkers met wortel en al uit de grond gesjord. De nog resterende stobben en wortelstronken werden die laatste werkdag keurig afgevoerd naar een plekje in het bos. Daar kunnen insecten, vogels, reptielen en kleine zoogdieren weer hun voordeel meedoen. Zij zoeken daar graag beschutting.

Ondanks het feit dat we in de laatste maanden nogal wat dagen niet konden werken vanwege vorst in de grond is er in het afgelopen seizoen toch veel tot stand gebracht. Vooral op het heidegebiedje ten westen van de Oudemolenseweg is de zaak flink opgeschoond. Op 9 maart zijn daar nog twee plekken aangelegd waar bijen en andere insecten zich kunnen nestelen. Ook in het gebied ten oosten van het fietspad naar Schipborg is het nodige aan opslag verwijderd, hoewel dat misschien wat minder in het oog springt. En we zijn ook erg blij met de schaapjes van de schaapskudde Het Stroomdal die daar sinds december regelmatig grazen en ons dus ook een handje helpen.

Kortom, er is hard gewerkt en veel bereikt. Maar de vrijwilligers vinden het vooral ook heel leuk om zo bezig te zijn. Flink bewegen, buiten in de natuur, en onderling veel lol. Peter Pasman heeft dat goed beschreven in het artikeltje dat eerder op de website verscheen. Voor wie dat nog niet gelezen heeft, klik HIER.

Tijdens het vogelbroedseizoen houdt de werkgroep zomerreces om begin september weer aan een nieuw seizoen te beginnen. Lijkt het je wat om dan mee te gaan doen? Neem dan contact op met Herman Roepman, 0592-269486 of h.roeps@wxs.nl .