Werkgroep Biodiversiteit Gasteren

Op 10 november hebben zes dorpsgenoten, als werkgroep biodiversiteit, gebrainstormd over ideeën om de biodiversiteit in en om Gasteren te vergroten. Algemeen bekend is dat het aantal soorten bloemen, planten en dieren de laatste jaren door diverse oorzaken afneemt. De provincie Drenthe steunt daarom initiatieven die werken aan het vergroten van de lokale biodiversiteit, daarbij kan gedacht worden aan ecologisch beheer van openbaar groen, zoals bermen. Voor meer informatie kunnen we de website https://www.heeldrenthezoemt.nl/ aanbevelen. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden waar we als dorp gebruik van kunnen maken. Graag wil de werkgroep de inwoners van Gasteren over enige tijd informeren en inventariseren welke ideeën er leven in het dorp. De uitnodiging daarvoor wordt op https://carspan.nl/ bekend gemaakt. De komende weken zal de werkgroep betrokken organisaties en personen benaderen om de plannen die gaan ontstaan te bespreken.