De Gasterije gaat open met een protocol + UPDATE biljarten

De Gasterije gaat weer open, maar onder voorwaarden.

Woensdag 6 mei 2020 maakte het kabinet een ‘routekaart’ (Basisregels voor iedereen) bekend waarop staat hoe zij de coronamaatregelen geleidelijk wil afbouwen. De versoepeling van de regels is onder voorbehoud dat de besmettingscijfers niet verslechteren. Wat betekent dit voor De Gasterije?

De Veiligheids Regio Drenthe heeft, in overleg met Drentse gemeenten, bepaald dat voor dorps- en buurthuizen dezelfde regels gelden als voor Horeca in Nederland. Dit betekent dat per 1 juni 2020 De Gasterije onder voorwaarden weer open mag voor maximaal 30 personen en per 1 juli voor maximaal 100 personen. Voorwaarde is dat De Gasterije een protocol opstelt en hanteert.

Globale voorwaarden die in het protocol zullen komen te staan:

  • de Gasterije checkt voorafgaand aan de bijeenkomst bij alle aanwezigen of zij verkoudheidsklachten hebben
  • binnensporten zijn NIET toegestaan
  • buitensporten zijn toegestaan maar het gebruik van toilet-/douche-/kleedruimte niet
  • deelnemers maken deel uit van een vaste groep
  • aanwezigheid/deelname van tevoren melden
  • instandhouding afstand 1,5 meter.

Het bestuur en de beheerders stellen een eenvoudig en duidelijk protocol op, op basis van een invul-protocol van de BOKD. Alle bezoekers aan De Gasterije moeten zich houden aan dit protocol. Concreet:

  • binnen toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: vergaderingen, Huiskamer, Samen Koken Samen Eten
  • buiten toegestaan m.i.v. 1 juni 2020: jeu de boules, aerobics
  • binnen toegestaan m.i.v. 1 juli 2020: biljart
  • nog geen toestemming voor gekregen van de Gemeente Aa en Hunze: volleybal, yoga.

Ook organisaties en gebruikersgroepen die gebruik maken van een ruimte in De Gasterije, dienen een protocol op te stellen. Dit protocol mag niet strijdig zijn met het protocol van De Gasterije. En belangrijk: elke organisatie en gebruikersgroep is zelf verantwoordelijk voor de toepassing van hun protocol.

Zodra het protocol van De Gasterije vastgesteld is, zal het bestuur van De Gasterije het dorp informeren via deze pagina.