Wat vindt wel/niet plaats in het Dorpshuis i.v.m. het coronavirus?

Vandaag heeft de overheid algemene maatregelen aangekondigd om besmetting met en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het bestuur van Dorpshuis de Gasterije heeft overlegd wat in dit verband het beste is om bezoekers van activiteiten in het Dorpshuis te adviseren.

Besloten is om de organisatoren van die activiteiten zelf te laten beslissen of hun activiteiten al dan niet doorgang kunnen vinden. Het Dorpshuis blijft open voor activiteiten als de organisatoren daarom verzoeken.

Wat betekent dit voor mij?
Als u deelneemt aan regelmatige activiteiten, bijvoorbeeld biljarten, yoga, volleybal en degelijke, neem dan vòòr die geplande activiteit eerst contact op met de organisator van die activiteit. Hij/zij kan u dan vertellen of deze al dan niet doorgaat.

Nu is al bekend dat de Huiskamerbijeenkomst van 18 maart geen doorgang zal vinden.