Wilt u mee werken aan de veiligheid van uw dorp?

De WAGBIG bestond op 14 maart 2020 exact 4 jaar. Op dat moment waren er 46 deelnemers. De deelnemers van de WAGBIG Buurtpreventie alarmeren elkaar zodra één van hen onraad bespeurt.

46 Deelnemers is echter te gering om alert te kunnen reageren. De WAGBIG Buurtpreventie streeft er naar om minstens in aantal te verdubbelen. De huidige deelnemers roepen hun dorpsgenoten (leeftijd: minimaal 18 jaar) op om zich aan te melden. Aanmelden is gemakkelijk: stuur een e-mail met uw naam, 06-nummer en adres aan <buurtpreventie@ingasteren.nl>. Deelname is kosteloos en vraagt vrijwel geen tijd.

De WAGBIG Buurtpreventie “ontwaakt” zodra er zich een situatie voordoet waarbij inschakeling van 112 wenselijk/noodzakelijk is:

  • een deelnemer ziet een verdachte situatie: hij/zij belt eerst naar 112 en waarschuwt daarna de overige deelnemers; de deelnemers gaan daarna met elkaar op zoek om de situatie “te overlopen”
  • in een paar naburige dorpen heeft een bepaald soort inbraak/diefstal plaatsgevonden; het is dan goed om elkaar tevoren over deze ontwikkeling te informeren
  • er heeft een inbraak plaatsgevonden in het dorp; de deelnemers kunnen elkaar vragen zij iets opvallends hebben gesignaleerd
  • er ontstaat een acuut-gevaarlijke situatie in het dorp (losgebroken paarden op het Oosteinde, een sinkhole op een kruising).

Voor alle overige zaken is onze dorpswebsite het uitgesproken medium (een loslopende hond, een gevonden portemonnee, etc.).

De WAGBIG werkt volgens de beproefde S.A.A.R.-methode. Deze is beschreven in de verkorte werkwijze (maart 2020) of klik op de uitgebreide werkwijze (maart 2020).