Waarom zou ik graag penningmeester van de Stichting Dorpshuis Gasteren willen worden?

Waarom zou ik graag penningmeester van de Stichting Dorpshuis Gasteren willen worden? Dat is een vraag die menig dorpsgenoot zichzelf stelt. Sommige antwoorden op die vraag zijn onder meer:

  • je levert een belangrijke bijdrage aan het wel en wee van de dorpsgemeenschap Gasteren
  • je leert nauw samen te werken in een team van mede-bestuursleden
  • je bedenkt oplossingen voor soms complexe problemen … niet alleen op financieel gebied
  • je leert veel nieuwe mensen kennen uit het dorp
  • je levert advies geven en krijgen over geldzaken binnen het bestuur
  • je beheert het kapitaal van het dorp: Dorpshuis De Gasterije
  • je beheert het kapitaal van de Stichting Dorpshuis Gasteren
  • en als het allemaal lukt, geeft het penningmeesterschap een heel tevreden gevoel.

Stichting Dorpshuis Gasteren heeft met ingang van 1 januari 2022 een vacature voor de functie van penningmeester. Heb je belangstelling voor deze sleutelfunctie? Klik dan HIER voor de functie-omschrijving. En bel met Arno Klee (voorzitter van het bestuur van de stichting): hij kan u informatie verstrekken over de niet op deze pagina beantwoorde vragen:
– telefoon: 0592-238028
– e-mail: <kleea@icloud.com>.