Vrijwilligers gezocht in Gasteren

Gasteren is een actief dorp voor en door de bewoners. En dat kan alleen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Heb jij ook zin om de handen uit de mouwen te steken, iets te doen voor je buren of een activiteit te organiseren? In één van de onderstaande verenigingen is vast een passende activiteit te vinden.

Website www.ingasteren.nl Dé website van het dorp met nieuws voor en over Gasteren. Redacteuren plaatsen bij toerbeurt het door verenigingen en organisaties aangeboden nieuws. Elke maand verschijnt bovendien de digitale nieuwsbrief ‘Neis oet ’t Loeg’.

Toneelvereniging Amicitia verzorgt elk jaar een aantal prachtige voorstellingen in het dorp. Heb jij talent? Laat dat dan zien op het toneel.

Vereniging Dorpsbelangen behartigt de belangen van het dorp Gasteren en haar inwoners. De vereniging onderhoudt contact met bijvoorbeeld de gemeente en Het Drents Landschap en organiseert activiteiten zoals het paasvuur, AED/reanimatie trainingen en een informatiebijeen-komst over Energietransitie.

Dorpshuis De Gasterije Alle activiteiten van het dorpshuis steunen op vrijwilligers: van een kopje koffie en een drankje bij de vergaderingen en voor de biljarters tot de volledige catering bij grote activiteiten (sport – en spelweek, winterbuffet, RunForestRun (veldloopwedstrijden), van workshops tot stemlokaal.

Vereniging Gasteren Goed voor Elkaar probeert iedere bewoner met een hulpvraag, waarin niet direct kan worden voorzien door eigen vrienden, familie of professionele voorzieningen (thuiszorg e.d.) in contact te brengen met een dorpsgenoot die dit mogelijk wel kan.

Heidewerkgroep heeft als hoofddoel het beschermen van de heide op de Gasterense Duinen. Dit gebeurt door ongewenste bomen en opslag van onder meer de Amerikaanse vogelkers en andere struiken te verwijderen. Onderhoud voorkomt terugval. De werkzaamheden vinden plaats van begin september tot aan het vogelbroedseizoen.

Historisch Gasteren verricht op basis van toegankelijk gemaakt archiefmateriaal onderzoek, publiceert verhalen en verwerft ontbrekend of nieuw materiaal. Bij het verdelen van de activiteiten wordt altijd rekening gehouden met wat je het meeste aanspreekt. Historisch Gasteren beheert hiervoor een eigen website, met prachtige foto‘s.

Buurtpreventie WAGBIG de WhatsApp Groep Buurtpreventie (in) Gasteren. De deelnemende dorpsgenoten waarschuwen elkaar bij verdachte situaties en verhogen daarmee de veiligheid in Gasteren.

Sportvereniging De Rietvogels heeft 3 sportafdelingen: biljarten, aerobics en volleybal, met momenteel in totaal ca. 50 leden; daarnaast worden de Jeu de boule-activiteiten ondersteund. Jaarlijks zijn er biljart- en jeu-de-boule-toernooien en wordt het dorpenvolleybal-toernooi georganiseerd. Verder verzorgt de vereniging elk jaar de winterwandeling met -buffet en probeert ze in de zomer nog een leuke sportactiviteit te organiseren voor alle dorpsgenoten. De Rietvogels zorgt daarnaast om de 2 maanden voor het ophalen van oud-papier; extra hulp (sterke mannen én vrouwen) is zeer welkom.

IJsvereniging Winstervreugd Natuurlijk staat het schaatsen voorop, maar denk ook aan prikslee-wedstrijden of strijkijzer gooien. Bovendien kunnen leden van de vereniging een paar keer per jaar gratis schaatsen in Kardinge, Groningen.

Lijkt het je leuk mee te helpen bij één van de vele activiteiten? Neem dan, geheel vrijblijvend, contact op met de vereniging naar jouw keuze. Samen houden we de verenigingen en daarmee ons mooie dorp in stand.

Kijk voor meer informatie op onze website www.ingasteren.nl/verenigingen