Vragen voor Staatsbosbeheer

Heb jij een vraag voor Staatsbosbeheer? Laat het ons weten!

Het bestuur van Dorpsbelangen gaat namelijk in december 2021 in gesprek met Staatsbosbeheer over het Nationaal Park Drentsche Aa rondom Gasteren.

Tijdens die bijeenkomst staan in elk geval de volgende punten op de agenda:

  • toekomstvisie van Staatsbosbeheer;
  • veld langs de Oudemolenseweg met begrazing door runderen. Het beleid evalueren;
  • vernatting: beekbodemverhoging, wat betekent dat voor Gasteren en omstreken;
  • stikstofproblematiek: vergrassing, begrazing en consequenties voor het Beek- en Esdorpenlandschap;
  • onderhoud paden (schade door landbouw- en bosbouwvoertuigen na werkzaamheden);

We willen graag de juiste onderwerpen ter tafel brengen. Dus ontbreekt er volgens jou een onderwerp? Heb je een aanvullende vraag? Laat het ons weten zodat wij ook jouw punten bij Staatsbosbeheer onder de aandacht kunnen brengen.

Mail je vragen voor 20 november naar dorpsbelangengasteren@outlook.com

Alvast hartelijk  dank voor je bijdrage!