Verhogen bodem Anloërdiepje

Fietsend in de richting van Schipborg of wandelend in de omgeving van het Anloërdiepje tussen het fietspad Schipborgerweg en het dorp Anloo zal het u niet zijn ontgaan; een driedubbel manshoog informatiebord, waarschuwingsborden, enorm veel vierkante meters rijplaten en een graafmachine met permanente bewaking. Hier is werk in uitvoering!

Nadere bestudering van de informatieborden en van de website van Waterschap Hunze en Aa’s levert informatie op over het project ‘Beekbodemverhoging Drentsche Aa’.

 

Beekbodemverhoging Drentsche Aa    

We willen beekdalen graag beter benutten voor wateropvang, om wateroverlast elders te voorkomen. Daarnaast versterkt een hogere waterstand de natuur langs de beek. We onderzoeken nu eerst de haalbaarheid van verhoging van de beekbodem van het Loonerdiep-Taarloschediep, Zeegserloopje en het Anloërdiepje. Dit gebeurt in drie afzonderlijke projecten. Én we onderzoeken de mogelijkheid om hogere piekafvoeren door het beekdal van het Loonerdiep-Taarloschediep te voeren, zodat we er meer water kunnen vasthouden in tijden van extreme neerslag.

Het Anloërdiepje

Door de bodem van het Anloërdiepje te verhogen met zand en houtig materiaal verbeteren we de ecologische kwaliteit van de beek én verminderen we de kwetsbare natuur in droge perioden. De bodem van de beek wordt geleidelijk verhoogd tot maximaal een halve meter. Voordat het Anloërdiepje bij het Oudemolenschediep komt zal de verhoging weer geleidelijk worden afgebouwd. Het wandelpad wordt opgehoogd en ook een nieuwe afwatering van de landbouwgronden op de Loefvedders is in het plan opgenomen.

Bron: Hunze en Aa’s/projecten

Ook beekbodemverhoging van het Loonerdiep-Taarloschediep en het Zeegserloopje zijn onderdeel van het projectplan.

Kijk voor meer informatie op Hunze en Aa’s/projecten/beekbodemverhoging/

Onderstaand nog een paar foto’s: