UPDATE: Aanpassing coronamaatregelen De Gasterije

HET BESTUUR CONTROLEERT UITERLIJK DINSDAG 16 NOVEMBER 2021 OF DE OP VRIJDAG 12 NOVEMBER 2021 VAN KRACHT GEWORDEN CORONA-MAATREGELEN INVLOED HEBBEN OP DE MAATREGELEN OP DEZE PAGINA.

 

Dorpshuis De Gasterije hanteert de volgende regels met betrekking tot het Corona-Toegangs-Bewijs (CTB).

CTB-plichtig betekent: het tonen van het CTB en het identiteitsbewijs.

Een CTB kunt u ontvangen (downloaden) als u aan een van de volgende 3 voorwaarden voldoet: u bent volledig gevaccineerd, u hebt niet te lang geleden Corona gehad of u hebt een Corona-test gedaan met negatieve testuitslag. Voor meer informatie, zie de volgende site van de Rijksoverheid.

Wel CTB-plichtig zijn …

 • … alle binnensport-activiteiten; dit geldt voor zowel sporters als voor het publiek; betreft de TOEVOEGING t.o.v. de maatregel van 25 september 2021;
 • … activiteiten die gebruikmaken van de horecavoorziening van De Gasterije (“GastEnZo”), inclusief het afhalen van maaltijden en het biljarten;
 • … voorstellingen, optredens, presentaties en repetities (cultuur, kunst-beoefening, toneel, feesten, loterij-trekkingen, film, zangkoren, etc.);
 • … vergaderingen met veel deelnemers (ledenvergadering, jaarvergadering, etc.).

Het beoefenen van sport buiten De Gasterije (jeu de boule) zijn niet-CTB-plichtige activiteiten.

De organisator van een CTB-plichtige activiteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van de CTB-plicht. Voor vragen over de toepassing van het CTB in de Gasterije kunt u contact opnemen met de voorzitter van de coronawerkgroep van de Gasterije: arnoklee@icloud.com.

De Gasterije zal soepel omgaan met de toepassing van de CTB-plicht gedurende de aanloopperiode van maximaal 4 weken. Dorpsgenoten die niet over een Corona-Toegangs-Bewijs (CTB) beschikken maar wel gevaccineerd zijn, kunnen “Gasteren Goed voor Elkaar” bellen om te helpen een CTB aan te vragen: telefonisch: 06-20122349 of per e-mail: <gasterengoedvoorelkaar@ingasteren.nl>.

Deze CTB-plicht geldt voor een ieder vanaf 13 jaar.
De persoonsregistratie bij de voordeur vervalt.
De ingang en uitgang is via de voordeur aan De Gagels: geef elkaar de ruimte bij aankomst en vertrek.

De basisregels voor iedereen blijven belangrijk:

 • Was uw handen vaak en goed
 • Doe dit altijd als u thuiskomt of ergens op bezoek komt.
 • Raak uw gezicht zo min mogelijk aan
 • Hoest of nies in uw elleboog.
 • Schud geen handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 • Blijf thuis tot u de testuitslag weet.