Kwaliteit trottoirs en voetpaden

De Gemeente Aa en Hunze vraagt aan haar bewoners om aan te geven welke voetpaden, trottoirs en fietspaden zij als “slecht” beoordelen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud. Ligt het er slecht bij? Liggen de tegels of klinkers schots en scheef liggen en of moet het voetpad/trottoir/fietspad nodig worden (her)bestraat? Er kan ook worden gedacht aan de toegankelijkheid van het voetpad/trottoir/fietspad. Laat de toegankelijkheid te wensen over doordat er bijvoorbeeld inritten ontbreken of obstakels (bomen, palen e.d.) in staan die de doorgang beletten? Is het voetpad/trottoir/fietspad goed toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld ook voor onze ouderen en mensen met een beperking? Bewoners kunnen ook met eigen argumenten aangeven welk voetpad/trottoir/fietspad als slecht wordt ervaren en waarom.

Dit wil de Gemeente graag allemaal horen. Helemaal mooi is het bijvoegen van foto’s. Dorpsbelangen Gasteren verzamelt de reacties van bewoners. Deze kunnen tot en met 15 mei 2021 worden gestuurd naar dorpsbelangengasteren@outlook.com.