Toekomst van ons dorpslandschap de Drentsche AA

Denk jij mee over de toekomst van ons dorpslandschap?

Tijdens de Jaarvergadering van Dorpsbelangen van 28 maart jongstleden spraken Landschapsbeheer Drenthe (LBD) en BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) over het project ‘Samen werk maken van de toekomst van ons dorpslandschap in de Drentsche Aa’.

Het doel van dit project is het versterken van de natuur en het landschap via een aanpak voor én door de bewoners. Tijdens de avond werd een korte brainstorm gehouden waarin de volgende vragen aan bod kwamen: “Hoe denken wij als inwoners van Gasteren over de kansen en mogelijkheden voor dit project en waar zou de aandacht naar uit moeten gaan?”.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van landschapselementen zoals bos- en houtwallen, bloem- en kruidenrijke bermen, minder verkeersborden enzovoort. De volledige opbrengst van de brainstorm vind je hier . Duidelijk werd al gauw: er gebeurt veel in ons dorp en als we hiermee aan de slag gaan, dan past het om er met/vanuit de bestaande groepen mee aan de slag te gaan. Klik hier voor opbrengst brainstorm jaarvergadering toekomst Drentsche Aa gebied.

De vraag is nu…            

Kom je ook en doe je mee? We nodigen alle geïnteresseerden (zowel individuele inwoners als vertegenwoordigers van de werkgroepen) uit om op dinsdag 16 mei met ons aan de slag te gaan om vorm en inhoud te geven aan het project.

Locatie:  dorpshuis De Gasterije

Tijd:        19:30 uur.

Geef je van tevoren even op via dorpsbelangengasteren@outlook.com