Bespreking verkeerspijnpunten met Gemeente Aa en Hunze

Een afvaardiging van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren (VDG) heeft onlangs een gesprek gevoerd met de vertegenwoordiging van de Gemeente Aa en Hunze. Het onderwerp: de verschillende verkeersknelpunten die door diverse bewoners onder de aandacht zijn gebracht van de gemeente en het bestuur van de VDG. In dit gesprek is besproken wat de zorgen zijn van bewoners in Gasteren; de afvaardiging heeft afgetast hoe de gemeente tegen deze knelpunten aankijkt. Zo zijn snelheidsverlagende maatregelen de revue gepasseerd, maar ook is aangegeven dat het wenselijk is het dorp voor doorgaande reizigers minder geliefd te maken. Deze maatregelen en alternatieven bieden een mogelijkheid om de leefbaarheid van ons dorp te vergroten. Er zijn dus verschillende oplossingen mogelijk met voor- en nadelen. Verder moet de Gemeente een aantal zaken onderzoeken bij onder andere de provincie.

De afvaardiging heeft met de Gemeente afgesproken dat de laatstgenoemde de eerste stap zet om een aantal antwoorden op tafel te krijgen. De vervolgafspraak is gepland in oktober 2018.