Stolpersteine

Aan:

De comités 4 mei en de historische verenigingen of -stichtingen van de voormalige gemeente Anloo en actieve personen binnen een gebied die buiten de genoemde instanties vallen. *

*(Het gaat om de dorpen Anloo, Annen, Annerveenschekanaal, Oud- en Nieuw Annerveen, Spijkerboor, Gasteren, Schipborg, Anderen, Eext, Eexterveenschekanaal, Eexterzandvoort en Eexterveen)

Annen, 4 april 2018

Onderwerp: Inventarisatie van de gehele Joodse bevolking en andere gegadigden als omgekomen verzetsmensen binnen de voormalige gemeente Anloo.

Dag collega’s,

Op initiatief van onze gemeente is een werkgroep op woensdag 28 maart bij elkaar geweest met als onderwerp Stolperstein (Struikelstenen). Dit was de tweede bijeenkomst waarbij de aanwezigen allen hebben aangegeven actief te willen meedenken aan de ‘Stolpersteiner- gedachte’.

Een Stolperstein is een gedenkteken aan op het trottoir voor de vroegere woonhuizen van mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord zijn gedreven. Deze struikelstenen herinneren aan Joden, Sinti en Roma, politieke gevangenen (verzetshelden), dienstweigeraars, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en gehandicapten. Het is een struikelsteen omdat je met je hoofd en je hart bij wijze van spreken ‘struikelt’ als je de tekst ervan leest.

Aanpak

Allereerst is het van belang om te weten om hoeveel personen het gaat die door de WOII om zijn gekomen, omdat ze jood en andere groeperingen of verzetsheld waren. Afgesproken is dat de historische verenigingen of -stichtingen en de 4 mei comités per ‘oude gemeente’ (Gieten, Anloo, Rolde en Gasselte) dit gaan inventariseren. Voor Rolde en Gieten is hier al een goed beeld van. Maar dat geldt niet voor de ‘oude’ gemeente Gasselte en Anloo. Ons (Hivan) is gevraagd om het initiatief te nemen voor het gebied van de voormalige gemeente Anloo.
Pas wanneer dit overzicht van de gehele gemeente Aa en Hunze bekend is, zodat men weet om hoeveel struikelstenen het gaat, kunnen er verdere stappen worden gezet. Bijvoorbeeld, nader onderzoek van de genoemde personen, de financiële kant en de eventuele uitvoering van het plaatsen ervan.
Het gaat nu uitsluitend om de gewenste opgave.  Dit impliceert niet dat u in het vervolg actief bent voor de verder invulling van het proces (maar het mag natuurlijk wel).

Wij vragen u om de gegevens (namen van de personen, het voormalige adres en eventuele bijzonderheden) per dorp aan ons te willen sturen vóór 10 mei 2018. Wilt u de inventarisatie aan mij per mail sturen, mailadres: wfeenstra@hotmail.com. Maar het kan ook rechtstreeks naar Ria Rademaker. Haar mailadres is rrademaker@aaenhunze.nl.

Wij hopen op een algehele bijdrage om dit initiatief van de gemeente goed op de rails te krijgen.

Hoogachtend,

Marianne Mulders-Zonneveld (namens de werkgroep Annen, vanaf de oudheid), Jan Paagman en Winny Feenstra (namens het bestuur van de Historische Vereniging Annen)