Reanimatie/AED campagne 2022

Er zijn 45 personen, verdeeld  over drie cursusavonden, opgeleid of bijgeschoold en hebben dus een BLS/AED certificaat behaald. Van de 45 personen zijn 8 personen niet woonachtig in Gasteren (extern). Dit betekent dat er 37 Gastenaren de cursus/bijscholing hebben gevolgd. Geografisch ingedeeld naar straten is deze verdeling als volgt:

Doelstelling van Stichting Dorpsbelangen Gasteren is om een zo groot mogelijk Burger Hulpverlener Collectief Gasteren te verkrijgen. Je maakt onderdeel uit van het BHCG wanneer je na het behalen of verlengen van je BLS/AED je aanmelding bij  www.hartslagnu.nl (mijnaanmelding) hebt gedaan of verlengd. Bijgaand een oproep aan diegene die via een andere weg (vereniging/werkgever) ook beschikt over een geldig BLS/AED certificaat om zich ook aan te melden als BurgerHulpVerlener.

Graag willen we een compleet beeld hebben van de BHV pool. Daarom het verzoek aan iedereen die recent of in het verleden een AED/Reanimatie cursus heeft gevolgd anders dan via de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren om onderstaande enquête (zie onderstaande link) in te vullen. Dit kan online en kost slechts hooguit een paar minuten (4 vragen).

Klik op onderstaande link voor de enquête!
https://surveys.enalyzer.com?pid=6t6k6feb

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen en safe the date: Cursusdata BLS/AED 2023 zijn op 4 en 9 oktober 2023.