Oproep van Dorpsbelangen: glasvezel voor elkaar!

Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren (VDG) feliciteert de Glasvezel-Werkgroep met het enorme succes van de vele aanmeldingen in ons dorp: Gasteren heeft de norm van 45% gehaald!!! Maar ook is het bestuur trots op de Gasterse werkgroepleden, zij zijn het die vele uren werk gestoken hebben in het glasvezel-project.

Het bestuur van de Dorpsbelangen onderstreept dat het belangrijk is dat nog meer inwoners uit het GEHELE doelgebied zich aanmelden voor een glasvezel-aansluiting; het aanmeldingspercentage nadert de 45%-drempel.

Dorpsbelangen is van mening dat glasvezel van groot belang gaat worden voor de toekomst. Denk aan studerende jongeren: een snelle internetverbinding is in de toekomst nodig om mee te komen in de studie. Denk aan bedrijven die snelle internetverbindingen nodig hebben om contact te leggen met hun afzetmarkt. Denk aan ouderen die afhankelijk gaan worden van online-zorgprogramma’s. Glasvezel is nodig om de leefbaarheid op het platteland op peil te houden.

Dorpsbelangen roept dorpsgenoten op om (twijfelende) familie en vrienden in de omliggende dorpen er toe te bewegen zich aan te melden voor glasvezel. En help ze een keuze te maken.

Er zijn 3 manieren om u voor maandag 17 december 2018 aan te melden:

  1. bij één van de ambassadeurs van het Drents Glasvezel Collectief (KLIK HIER), wonend in uw dorp;
  2. op de aanmeldpagina van de deelnemende vijf providers (KLIK HIER);
  3. of rechtstreeks bij een vertrouwde, lokale verkoper (KLIK HIER).