Oliespoor door Gasteren

Donderdagmorgen 25 november 2021 ontdekten inwoners aan de Zandkampen twee forse oliesporen tussen Zandkampen 4 en Zandkampen 11. Ook op de oprit van Zandkampen 7 lag een oliespoor. En bij Zandkampen 1 en bij Zandkampen 4 lag een flinke plas olie, waarschijnlijk ontstaan doordat de bestelbus daar enige tijd stil gestaan had. Een snel handelende aanwoner dekte de olieplassen af waarmee hij voorkwam dat de olie in de riolering zou stromen.

De veroorzaker van deze lokale olieramp was snel gevonden Een scheur in het carter van een inmiddels tot stilstand gekomen bestelauto was de oorzaak. Of de bestelauto tot stilstand kwam door een vastloper wegens oliegebrek, is niet bekend. De chauffeur van de bestelauto was al druk doende zijn thuisbasis te informeren … de Zandkampers namen voetstoots aan dat daarbij ook sprak zou zijn van inschakeling van een reinigingsdienst. Desalniettemin schakelden zij de Gemeente Aa en Hunze in.

Binnen een half uur reed een kleine, gemeentelijke vrachtauto door de straat om de olie te bestrijden vanuit een speciale aanhangwagen. De snelheid van handelen verdient een compliment. De defecte bestelauto stond inmiddels op de auto-ambulance.

Echter, vrijdagmorgen de 26ste bleek dat slechts één van de twee oliesporen behandeld was terwijl er niets gedaan was aan de twee met zand bedekte olieplassen. Opnieuw ontving de Gemeente Aa en Hunze een melding van olie-vervuiling. En opnieuw reed in no-time de kleine, gemeentelijke vrachtauto met de speciale aanhangwagen door de straat. Een medewerker bestreed met bezem, schep, afvalzak en chemische middelen de olie-plassen. Helaas zijn een oliespoor op het wegdek en op de oprit nog steeds zichtbaar. Of deze restanten schadelijk voor het milieu is, is niet duidelijk.

De kosten van de schoonmaak-operatie komen voor rekening van het bedrijf wiens bestelauto het oliespoor neerlegde.

Waarschijnlijk zal bij de eerstvolgende regenbui een oliefilm zichtbaar zijn. Een WAARSCHUWING is op z’n plaats. De combinatie van olie en water alsmede ook het middel om de olie te bestrijden leveren bij regen een spekglad wegdek op … en dat geldt met name voor de bochten!