Nieuws van IJsvereniging Wintervreugd

Nieuwe bestuursleden:
Het bestuur van de IJsvereniging heeft maar liefst 4 nieuwe (jonge) bestuursleden gevonden. Tijdens de jaarvergadering 2022 zijn Ronald Reinders, Harmen Hollander, Robert Bonder & Mark Pieters unaniem gekozen als nieuwe bestuursleden. We zijn als IJsvereniging ingenomen met deze verjonging; om voor de toekomst bestaansrecht van onze vereniging te behouden is dit een positieve ontwikkeling.

Samenwerking met de Kartrekkers:

Tijdens de jaarvergadering 2022 is afgesproken met de Kartrekkers dat de bestuursleden van de IJsvereniging indien nodig ondersteuning (mankracht) gaat leveren bij evenementen georganiseerd door de Kartrekkers. Deze samenwerking is een positieve ontwikkeling voor de toekomst voor beide verenigingen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld op kosten worden bespaard en kunnen ideeën worden gedeeld.

Nieuwe vlonder:

De oude vlonder voor de kantine is inmiddels (gedeeltelijk) vervangen door een nieuwe hardhouten vlonder. We hebben deze voor een lage kostprijs kunnen realiseren door o.a. schenkingen van de benodigde bouwmaterialen.
Henk Stoffers heeft een partij gebruikte hardhouten planken kosteloos geleverd en Harm van Rhee de materialen voor de fundering. Zodra het weer het toelaat wordt het tweede gedeelte afgebouwd en de trapopgang naar de IJsbaan vervangen.

 

Nieuwe activiteiten:
Het bestuur gaat onderzoeken welke activiteiten we kunnen gaan organiseren in de zomer. Aangezien de winters minder streng zijn geweest de laatste jaren gaan we de bakens verzetten als IJsvereniging. U hoort van ons zodra de eerste plannen concreet worden.