Nieuwe paddenschermen: de plaatsing

Zaterdag 13 februari 2016 was het zover. Meer dan twintig vrijwilligers en vier medewerkers van de gemeente hebben nieuwe paddenschermen geplaatst langs de Oudemolenseweg. Nadat de oude houten schermen het na twintig jaar hadden begeven moesten er nieuwe komen. Elk voor- en najaar proberen honderden padden (maar ook andere amfibieën) de Oudemolenseweg over te steken naar hun paaiplaats dan wel hun overwinteringsplaats. En die oversteek is voor velen dodelijk. 

Maarten Visser en Henk Hellema hebben het initiatief genomen om de oude schermen te vervangen door polyethyleen schermen, op hun plek gehouden door paaltjes van gerecycled kunststof. De schermen leiden de padden naar de zeven waddentunnels.

Dankzij een gift van de gemeente en het Gebiedsfonds Drentsche Aa kon dit initiatief werkelijkheid worden. Mede daarom sloegen wethouder Henk Heijerman en Margreet ter Steege van het Gebiedsfonds ’s-morgens vroeg de eerste paatjes de grond in. Zij hadden lovende woorden voor de aanwezigen. Mooi burgerinitiatief. Echte burgerparticipatie. Tevens aanwezig waren Kees Folkertsma, secretaris van het Gebiedsfonds en Anneke Stemerding, weduwe van Steven Stemerding die twintig jaar geleden de aanzet had gegeven voor de paddentunnels en -schermen. Daarna was het de beurt aan de ‘werkers’. In groepjes van twee gingen ze aan de slag met mokers om de meer dan twaalfhonderd paaltjes de grond in de slaan. Dat was een behoorlijk zware klus. Voor de meesten is het geen dagelijks werk. De koffiepauzes en de lunch waren meer dan welkome pauzes. Dankzij het harde werken zijn naar schatting driekwart van de schermen geplaatst. De rest van de schermen zullen binnenkort, maar nog vóór de trektijd van de padden, door vrijwilligers worden geplaatst. Als de spierpijn over is.

* Tenslotte: RTV Drenthe heeft zaterdag een reportage van het werk gemaakt. Die is zaterdag 20 februari 2016 om 17:10 uur te zien in het programma ROEG.

* Zie ook: artikel in DvhN (digitaal): ‘De platte pad moet zeldzaam blijven’ (Klik hier)

* En nu nog de prachtige foto’s van Pauline Hellema en Peter Pasman.