Mededeling Vereniging Dorpsbelangen & Gasteren Goed voor Elkaar

De familie Metz van Oosteinde 19 is geconfronteerd met een verwoestende brand. Hun hele huis en inboedel is in de brand verloren gegaan. Gelukkig heeft de familie lichamelijk ongedeerd het brandende huis kunnen verlaten en zijn in eerste instantie goed opgevangen bij de buren. Vanuit de bewoners en verschillende organisaties in het dorp gingen al snel stemmen op om iets te organiseren voor de familie Metz.
Uit nader contact is gebleken dat alle goede bedoelingen heel erg worden gewaardeerd, maar dat men eerst wil bijkomen van de gebeurtenis en overzicht wil krijgen.
Wanneer de familie Metz aangeeft hulp te kunnen gebruiken, zullen de Vereniging Dorpsbelangen en Gasteren Goed Voor Elkaar dit gezamenlijk organiseren en een mogelijk beroep doen op onze dorpsgenoten.

Naar aanleiding van de verwoestende brand in de voormalige boerderij De Koningskuil aan het Oosteinde 19 is de familie van de Familie Metz een crowd-funding gestart om het gezin financieel een steuntje in de rug te geven. Voor meer informatie klik op crowdfundingprojecten/na-twee-jaar-zwoegen-van-droom-naar-nachtmerrie/