Maatregelen Coronavirus De Gasterije

Om verspreiding van het coronavirus verder in te dammen heeft de overheid maatregelen in het leven geroepen. Samen proberen we om het aantal contactmomenten tot een minimum te beperken. 

Onderstaande maatregelen voor dorpshuis De Gasterije gelden tot een nader te bepalen moment.

  • Sporten is toegestaan.
  • Gezelschappen tot en met 4 personen zijn toegestaan.
  • Vergaderingen zijn toegestaan mits de deelnemers voldoende afstand tot elkaar kunnen nemen.
  • Andere samenkomsten dan genoemd, zijn niet toegestaan.
  • Horeca binnen sportaccommodaties en dorpshuizen is niet toegestaan.
  • Bij binnenkomst, tussentijds verplaatsen en vertrek is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Ook is het verplicht om bij binnenkomst naam, datum, tijdstip, telefoonnummer te noteren.
  • Bij binnenkomst moet u uw handen ontsmetten.

  Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de Corona werkgroep van De Gasterije:
– e-mail: degasterije@ingasteren.nl
– of bel naar Arno Klee (238028).

Bestuur Dorpshuis de Gasterije


Naar aanleiding hiervan en nog meer vanwege het toenemende risico hebben de 4 biljartgroepen van de Rietvogels besloten voorlopig te stoppen met sporten; de volleyballers hadden in de eerste week van oktober eenzelfde besluit al genomen.

Bestuur de Rietvogels.