Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen (update met bijlagen)

Op dinsdagavond 28 maart 2023 vindt de jaarvergadering plaats van Vereniging Dorpsbelangen. Daar hebben we uw hulp bij nodig!

Landschapsbeheer Drenthe (LBD) en BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) informeren ons
over het project ‘Samen werk maken van de toekomst van ons dorpslandschap in de Drentsche Aa’.

Het doel van dit project is het versterken van de natuur en het landschap via een aanpak voor én door de bewoners.

Kom jij ook meedenken over de toekomst van het Drentsche Aa gebied waar Gasteren middenin ligt? Een uniek en kwetsbaar landschap met veel bijzondere planten en dieren en een groot aantal historische monumenten met kansen en mogelijkheden?

Laat je inspireren en informeren door LBD en BOKD over de mogelijkheden die dit project ons dorp biedt en hoe jij hieraan kunt bijdragen.

Natuurlijk bespreken we voor de pauze het jaarverslag en de financiën van Dorpsbelangen over 2022. Ook komen de verkeerscommissie en het Dorpshuis aan bod.

In de Gasterije, op 28 maart, aanvang 19:30 uur.

Meld je van te voren aan via Dorpsbelangengasteren@outlook.com

Tot ziens op 28 maart!

Agenda Jaarvergadering Dorpsbelangen op 28 maart 2023

 1. Welkom
 2. Notulen jaarvergadering 2021 incl. terugkoppeling verkeerscommissie 30 km zone
 3. Jaarverslag 2022
 4. Jaarrekening en toelichting 2022 incl. contributie 2024
 5. Benoeming nieuw kascommissielid
 6. Voorstel nieuw bestuurslid
 7. Verslag vanuit Dorpshuis

Pauze

 1. Winanda Hoegen (BOKD) en Marijke Zwart (Landschapsbeheer Drenthe, LBD).;
  Onderwerp: Nationale parkenproject Drentsche Aa waarin voor en door de inwoners van het landschap van de Drentsche Aa de natuur en het landschap in het gebied worden versterkt.
 1. W.v.t.t.k.
 2. Sluiting

Uitnodiging voor de jaarvergadering op 28 maart 2023 klik hier.

Notulen van de jaarvergadering van 31 augustus 2022  klik hier.

Jaarverslag 2022 klik hier.

Jaarrekening 2022 klik hier.

Jaarrekening en toelichting 2022 klik hier.