Jaarvergadering Dorpsbelangen

Op dinsdagavond 28 maart a.s. vindt de jaarvergadering van Dorpsbelangen plaats in het Dorpshuis.

We starten om 19:30 uur.

Natuurlijk beginnen we met het zakelijke deel van de vergadering, maar daarna geven we het woord aan een gastspreker die ons alles gaat vertellen over het ‘Nationale parkenproject Drentsche Aa’.

In dit project staat het uitvoeren van ideeën van inwoners (van Gasteren) centraal die de natuur en het landschap in en om het dorp versterken.

Noteer 28 maart daarom alvast in uw agenda en houd uw brievenbus in de gaten voor de uitnodiging met daarop meer informatie.

Klik hier voor de notulen van de jaarvergadering van 2021.

De overige voor de vergadering relevante stukken publiceren we rond 1 maart a.s.