Heideclub is weer op dreef

De Werkgroep Natuurbeheer Gasteren is al weer een paar weken lekker bezig op de hei. Het is goed en bemoedigend om te zien dat de hei er ook echt van opknapt. Kijk maar eens naar de volgende foto’s van dezelfde locaties vòòr en nà onze ‘behandeling’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behalve dat het er weer mooi uitziet is ook van belang dat de biodiversiteit toeneemt. Dat wil zeggen dat ook andere plantjes weer de ruimte krijgen en er open plekjes ontstaan die insecten en andere beestjes aantrekken waar ook de heideplant uiteindelijk baat bij heeft. Om te kijken of onze ingrepen daar ook daadwerkelijk aan bijdragen hebben we Bertil Zoer, ecoloog van Het Drentsche Landschap, gevraagd om daar zijn licht eens over te laten schijnen. Op 4 oktober hebben we samen met hem de plekken bezocht waar we het afgelopen jaar het meest gewerkt hebben.

 

 

 

 

 

 

Hij was zeer tevreden met het resultaat en wees ons op allerlei kruiden en plantensoorten die weer terugkomen op de vooral wat opengewerkte plekjes. Die zorgen voor variëteit die insecten en vlinders aantrekt, zoals Kommavlinders, Heidevlinders en Zandoogjes. Op zanderige stukjes kun je zandbijen, graafwespen en aardhommels verwachten. En al die insecten trekken weer vogeltjes aan. Dus die ‘rommelplekjes’ met veel kruidige planten laten we voortaan mooi ongemoeid.

Op sommige plekken, vooral onder gevelde bomen, zijn veel pollen opgekomen van de grassoort Bochtige smele. Die zie je veel in heidegebieden maar als ze dicht op elkaar staan en de overhand krijgen gaat dat ten koste van andere planten waaronder de hei. Een aantal van die plekken zullen we daarom binnenkort gaan plaggen.

Maar het met wortel en tak verwijderen van de Amerikaanse vogelkers, in en aan de randen van de heidegebiedjes, blijft een van onze hoofdtaken. Daar worden we steeds inventiever in. Vorig jaar introduceerden we de Tirfor lier en een speciaal voor vogelkers ontworpen trekker. En nu heeft Jan Eggink een soort tussenmaat trekker ontwikkeld die ook heel goed voldoet. Daarnaast heeft hij ontdekt dat de spantang (een tang waarmee kunstschilders het schildersdoek strak op een frame spannen) met een kleine aanpassing ook heel goed dienst doet bij het verwijderen van jonge nieuwe scheuten.

Beide apparaten vervoert hij in speciale houders op zijn fiets. Het begin van een mobiele heidebrigade?

U ziet, er zit ontwikkeling in de heideclub. Wilt u meer weten, of misschien wel eens meedoen? Neem dan contact op met Herman Roepman, 0592-269486, h.roeps@wxs.nl .